facebook
Informacja z dnia: 2019-03-09
Chojnice,Chojnice
Aktualności
Z wizytą w Centrum...
Informacja z dnia: 2019-03-09

7 marca nasze zuchy  odwiedziły  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dla dzie­ci by­ły to atrak­cyj­ne za­ję­cia z pre­orien­ta­cji za­wo­do­wej. Dziękujemy serdecznie p. Ewelinie i p. Beacie, które wspaniale zaopiekowały się naszymi przedszkolakami.