facebook
Informacja z dnia: 2020-09-06
Witamy !!!
Aktualności
Komunikat
Informacja z dnia: 2020-03-25

KOMUNIKAT

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁE PRZEDSZKOLAKI”

 

Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi zapytaniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji, która dotknęła boleśnie nas wszystkich informuję, że aby zapewnić funkcjonowanie przedszkola po ustaniu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa ustala się :

  • opłata stała za marzec pozostaję bez zmian;
  • opłata stała za kwiecień zostaje obniżona o 50 % przy zniesieniu pozostałych ulg (dziecko pracownika, rodzeństwa);
  • koszt dziennego pobytu dziecka w tym wyżywienie za marzec i kwiecień zostaną rozliczone   w maju;
  • opłata stała  za marzec i kwiecień dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5- godzin pozostaję bez zmian.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że zaistniała sytuacja nie wynika z winy naszego przedszkola jednak generuje wiele trudności zarówno dla nas jako placówki oświatowej jak i dla Rodziców, którzy zostali pozbawieni możliwości skorzystania z pełnych usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie zatrudnienia i zapewnienie wynagrodzenia dla pracowników oraz dalsze funkcjonowanie przedszkola.

Licząc na zrozumienie zaistniałej sytuacji życzę Państwu, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się ponownie w naszym przedszkolu.

                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                           Elżbieta Stanke