facebook
Informacja z dnia: 2020-04-10
Wielkanoc 2020
Informacje bieżące
Ubezpieczenie NNW 2018/2019
Informacja z dnia: 2018-08-31

Wysokość rocznej składki na ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola
wynosi 30 zł płatne do  15 września br. u wychowawców poszczególnych grup.
( szczegóły i zakres ubezpieczenia dostępny u dyrekcji przedszkola)
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczenia prosimy o kontakt z opiekunem

p. Beata Matuszek tel. 690950555.