facebook
Informacja z dnia: 2024-02-28
Dinomaluszki 2024
Oferta programowa

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest we wszystkich grupach na podstawie programu wychowania przedszkolnego Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartoścI -  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne .

 
Pracujemy z dziećmi nowatorskimi metodami:
* realizujemy pomysły i inwencję twórczą nauczycieli;
* wykorzystujemy metody odtwórcze:
- zabawowo-naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne;
* twórcze:
-  elementy gimnastyki twórczej R. Labana, 
-  elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- metoda wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma dr J. Majchrzak,
- metoda twórczego myślenia J.Osborne,
- metoda dobrego startu wg M. Bogdanowicz,
- relaksacja progresywna wg Jacobsona,
 -pedagogika zabawy (KLANZA)


 

Do naszej oferty wpisały się:          

* gimnastyka - ćwiczenia:
- oddechowe, rozluźniające, wzmacniające, ogólno usprawniające, korekcyjne,
są to ćwiczenia mające najczęściej charakter zabawy.

* zajęcia logorytmiczne:
- muzyczne zabawy z wierszem,
- tworzenie układu gestodźwięków,
- zabawy rytmiczne z piosenką,
- tworzenie ruchu;

* zajęcia logopedyczne - ćwiczenia:     
- usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe, rytmizujące,
- słuchu fonetycznego, mimiczne,

* szachy, język angielski, język kaszubski, zumba kids, rytmika, taniec towarzyski,
  religia ( na życzenie rodziców).
​* rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów za udział dzieci w w/w zajęciach.