facebook
Informacja z dnia: 2021-09-07
Z wizytą w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie
Zapisy

4 stycznia  rozpoczęliśmy nabór dzieci na nowy rok szkolny 2021-2022 :

2-3 latki – grupa Maluszków
4-latki – grupa Średniaczków
5-latki - grupa Starszaków
6- latki - ZERÓWKA  całodzienna
5 i 6 latki - ZERÓWKA  5- godzinna

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola do 28 lutego 2021 r. !

 

Warunkiem wpisania dziecka  do ewidencji przedszkola na rok szkolny 2021-2022 ( po zakończonym naborze)  jest uiszczenie opłaty wpisowej w wys.100,00 zł do dn. 15 marca 2021 r. w kancelarii przedszkola lub na rachunek bankowy:

64 8146 0003 0000 5044 3000 0010

 

Dokładnych informacji udzielamy w przedszkolu lub pod tel. 512168014 lub 523972022.
ZAPRASZAMY!

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:


1. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki. W przypadku większej ilości zgłoszeń powołana jest komisja, która ustala kryteria przyjęcia  dziecka do przedszkola.

3. Kryteria przyjęcia dziecka do placówki:
     - w pierwszej kolejności dzieci sześcioletnie
     - dzieci rodziców pracujących;
     - dzieci uczęszczające do przedszkola;
     - dzieci rodziców lub opiekunów samotnie je wychowujących;
     - rodzeństwo uczęszczające do placówki;
     - dzieci wobec których orzeczono nieznaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
     - dzieci z rodzin zastępczych;
     - pierwszeństwo przyjęcia pięciolatków do oddziału „0” (5- godzinnego) mają dzieci rodziców niepracujących;

4. Podczas rekrutacji sporządza się kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rekrutacja odbywa się od stycznia do marca.

5. Lista dzieci przyjętych do placówki wywieszona jest do 15 maja na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

6. Rodzice mają możliwość odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie do 30 maja. Od decyzji dyrektora placówki nie ma odwołania.

7. W razie braku miejsca w przedszkolu utworzona jest lista rezerwowa. Nieobecność dziecka w placówce trwająca 14 dni po dacie zgłoszenia na karcie jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy.

8. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej na jeden rok, z możliwością przedłużenia.

9. Wychowankowie placówki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Pliki do pobrania:
 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (716.14 KB)