facebook
Informacja z dnia: 2021-05-03
ŚWIĘTO FLAGI
Aktualności
Święta Majowe
Informacja z dnia: 2021-05-02

Majowe święta- dni o których należy pamiętać, gdyż są szczególnie ważne w historii Polski. Wprowadzono dzieci w tematykę ,,Polska – moja Ojczyzna” poprzez pogadankę na temat symboli narodowych, dialog z prezentacją wiersza ,,Katechizm dziecka polskiego”, oraz recytacja utworu ,,Barwy ojczyste” z wykorzystaniem małych flag. Dzieci kształtując postawę patriotyzmu z uwagą obejrzały edukacyjny film ,,Polska – moja ojczyzna” oraz wysłuchały pieśni ,,Trzeci maj”.