facebook
Informacja z dnia: 2024-02-28
Dinomaluszki 2024
Średniaczki
Bezpieczeństwo ważna sprawa!
Informacja z dnia: 2023-10-01

We wrześniu rozpoczęliśmy tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci  

   na drodze. Średniaki zapoznały się

   z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. Rozpoznawały najważniejsze znaki drogowe, a na zajęciach plastyczno- technicznych wykonały jeden ze znaków ,,Uwaga dzieci.’’

   Podsumowaniem zajęć , związanych

   z bezpieczeństwem było spotkanie

   z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, którzy przybliżyli dzieciom specyfikę zawodu policjanta.