facebook
Informacja z dnia: 2024-02-28
Dinomaluszki 2024
Średniaczki
Na wiosennej łące
Informacja z dnia: 2024-04-21

W minionym tygodniu średniaki poszerzały swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt łąkowych. Zdobywały wiadomości związane z życiem pszczół i wiedzą jak powstaje miód. Poznały też fazy rozwoju motyla oraz wygląd i nazwy innych owadów mieszkających na łące. Doskonaliły spostrzegawczość podczas obserwacji przyrodniczych. Słuchały tekstów ze zrozumieniem i doskonaliły umiejętność analizy sylabowej. Podczas zajęć plastyczno-technicznych średniaki rozbudzały wyobraźnię i stworzyły wiosenną łąkę pełną pięknych owadów.